Huisregels

Tijdens het Bargezellige evenement hanteren wij een aantal huisregels.Onderstaande regels gelden zowel- in als voor de directe omgeving van het festival.

Tijdens het evenementen hanteren wij duidelijke huisregels. Bij betreden van het evenement gaat u hiermee akkoord en bent u verplicht zich aan deze regels te houden.

 • Zorg er altijd voor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft, zonder geldig legitimatiebewijs kunnen wij u de toegang tot het feest weigeren.

 • Bar Gezellig is een 18+ evenement. Het is dan ook niet toegestaan voor personen onder de 18 jaar om het evenement te betreden. Indien een persoon van onder de 18 jaar met een gekochte ticket aan de deur staat, zal hem géén toegang verleent worden tot het terrein.

 • Het is verboden om te roken in de tent.

 • Het is verboden om (soft)drugs te gebruiken of in bezit te hebben.

 • Het is verboden om wapens, stokken, messen of andere gevaarlijke voorwerpen in uw bezit te hebben.

 • Het is verboden om eigen consumpties mee te nemen het terrein op.

 • U dient instructies van de organisatie, de beveiliging of het personeel ten alle tijden op te volgen.
  Indien u medewerking aan fouilleren of onderzoek van tassen weigert, dient u het terrein te verlaten.

 • Verkoop van alcoholhoudende drank kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap geweigerd worden.

 • Op gronde van gedrag op het terrein en/of openbare weg aangrenzend aan het evenement kan de organisatie, de beveiliging, of het personeel u de toegang weigeren.

 • Ongewenst gedrag als agressie en discriminatie wordt niet getolereerd.

 • De organisatie, eigenaar van de locatie of het personeel kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade, die u als bezoeker mocht ondervinden.

Vormgeving & realisatie: nandoe   -   © Bar Gezellig